SE-YAP

SE-YAP (Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği), filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının ortak çıkarlarını korumak,  kollamak, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunuyla tanınmış hakların idaresini ve takibini yürütmek, alınacak tazminat ve telif ücretlerinin tahsiliyle hak sahiplerine dağıtımını sağlamak amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. SE-YAP, yapımcılık mesleğinin kamuoyu tarafından tanınması ve gelişmesi hedefi doğrultusunda faaliyetlerde buluınmaktadır.

SE-YAP (Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği) AGICOA ve FIAPF üyesidir.

duyurular

“Vezir Parmağı” Filmi ile ilgili Se-Yap Görüşü

Senarist ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün gerçekleştirdiği “Vezir Parmağı” adlı film hakkında yapım şirketi Boyut Film ve Sinema Yazarları Derneği tarafından yapılan açıklamaları takip etmekteyiz.
Yapımcı, film yapımı için kaynak ve istihdam yaratan, yarattığı eseri izleyici ile buluşturan ve yeni projeler geliştiren girişimcidir. Yapımcılık mesleği geliştikçe sinema sektörü de daha güçlü olacaktır.
25 Ocak 2017 tarihinde vizyona giren “Vezir Parmağı” filmi, “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında yasal izinlerini almış, yaş sınırı belirlenmiştir. İçeriğinden bağımsız olarak yasal izinleri alınmış bir filmin bazı belediyelerce gösterimine izin verilmemesi, filme ait afişlerin, tanıtım malzemelerinin kullanılmasının engellenmesi yapımcının ticari çalışmalarına doğrudan müdahale teşkil etmektedir.
Son dönemde benzer örnekleri hızla artan  ve endişe verici boyutlara varan karalama, hedef gösterme ve yasaklama uygulamaları sektöre büyük zarar vermektedir. Yasal izinleri alınmış sinema eserlerinin özgürce izleyicisi ile buluşması sağlanmalıdır. Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği olarak yapımcının ticari itibarını zedeleyici ve filmlerin seyirciyle buluşmasını zorlaştıran bu ve benzeri yaklaşımları kınıyoruz.
destekleme

Sinema Destekleme Kurulu 2017/1 Sayılı Kararı

Sinema Destekleme Kurulu 2017 – 1 sayılı kararı açıklandı. Kurul kararıyla,

12 İlk filmini Gerçekleştirecek Yönetmen Projesi 6.250.000.- TL

18 Uzun Metraj Kurgu Film Yapım Projesi 19.350.000.- TL

olmak üzere toplam 30 proje 25.600.000.- TL desteklenmiştir.

Desteklenen İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen Projeleri

Desteklenen Uzun Metraj Kurgu Film Yapım Projeleri

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan İlk filmini Gerçekleştirecek Yönetmen Projeleri

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Uzun Metraj Kurgu Film Yapım Projeleri

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Yapım Sonrası Projeleri

Ertelenen Projeler

 

 

 

 

 

duyurular

Se-Yap 6. Olağan Genel Kurulu

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili hükümleri, Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzüğün 23. maddesi ile Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü ve Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği Tüzüğü’nün 25. maddesi uyarınca, meslek birliğimizin 6. Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Şubat 2017 günü saat 14.00’de Ergenekon Cad. Ahmet Bey Plaza No:10 Kat:8 Harbiye adresinde gerçekleştirilecektir. Bu tarihte yapılacak ilk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamaz ise ikinci toplantı 1 Mart 2017 günü saat 14.00’de aynı yerde gerçekleştirilecektir. Asil üyelerimize genel kurul davet mektupları gönderilmiştir.

Se-Yap 6. Olağan Genel Kurul Gündemi 

 • Açılış ve saygı duruşu
 • Genel kurul başkanlık divanı seçimi
 • Olağan genel kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi
 • Birlik faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu, gelir gider tabloları sunulması ve müzakere edilmesi
 • Mevcut yönetim ve denetleme kurulunun ibrası
 • Üye aidat bedellerinin belirlenmesi
 • Gecikmiş üye aidatları ile ilgili kampanya yapmak üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
 • Birliğin 2017 ve 2018 dönemi bütçelerinin görüşülerek onaylanması
 • Yönetim kuruluna, kullanıcılar ile pazarlık, uzlaşma ve yıllık tarife yapma konularında yetki verilmesinin görüşülmesi
 • Yeni dönem yönetim, denetleme, haysiyet ve teknik bilim kurullarının seçimi
 • Dilek ve öneriler
 • Kapanış