duyurular

Oscar – Yabancı Dilde En İyi Film – Türkiye Adayı

Bu yıl 90’ıncısı düzenlenecek olan Akademi Ödülleri (Oscar), Yabancı Dilde En İyi Film Türkiye Adayı’nı belirlemek üzere başvuru süreci başladı. Süreç geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Sanatsal Etkinlikler Komisyonu (SEK) tarafından yürütülecektir. 01 Ekim 2016 – 30 Eylül 2017 arası ticari gösterime çıkmış/çıkacak olan filmler aday olmak üzere başvuru yapabilirler. Akademi Ödülleri (Oscar) kuralları gereğince filmin, ticari amaçlı olarak birbirini takip eden şekilde en az yedi gün süre ile gösteriminin yapılması gerekmektedir.

Seçici kurul tarafından değerlendirilecek filmlerin başvuru formu ve 17 adet dijital (DVD ya da harici bellek) kopyasının ya da online izleme linkinin 10 Temmuz 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar SEK sekretaryasına (TESİYAP) ulaştırılması gerekmektedir.

Filmlerin yapımcıları seçici kurul üyeleri için 30 Temmuz 2017 gününe kadar ayrıca özel gösterimler organize edebilirler.

Seçici Kurul; ASİTEM, BİROY, BSB, FİYAB, SENARİST-BİR, SETEM, SESAM, SEYAP, SİNEBİR, TESİYAP Meslek Birlikleri’nin yanı sıra FİLMYÖN, SİNESEN (Görüntü Yönetmeni), SENDER, SİYAD, ÇASOD, SODER ve KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI temsilcilerinden oluşmaktadır. İlgili kurumların temsilcilerinin adlarını ve iletişim bilgilerini 30 Haziran 2017 tarihine kadar SEK’e bildirmeleri gerekmektedir.

Başvuru formu  www.sek.org.tr  adresinden indirilebilir.

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu SEK İletişim

Adres: Cumhuriyet Mah. Ergenekon Cad. No: 10

Ahmet Bey Plaza, Kat: 6 Şişli/İstanbul

Tel: 0212 247 36 02