duyurular

Se-Yap 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Se-Yap Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği 7. Olağan Genel Kurul toplantısı tarih ve gündemi şu şekildedir.

İlk toplantı, 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 14.00 Ergenekon Cad. Ahmet Bey Plaza No:10 Kat:6 Harbiye İstanbul. Tüzük gereği ilk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamamaktadır.

İkinci toplantı, 27 Mart 2019 Çarşamba günü saat 14.00 Ramada Plaza Otel Halaskargazi Cad. No:63 Club AB Salonu Harbiye İstanbul adresinde yönetim, denetleme ve haysiyet kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olmamak koşuluyla yeter sayısının sağlanması gerçekleşecektir.

Gündem 

 1. Açılış
 2. Genel Kurul Başkanlık Divan Seçimi
 3. Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi
 4. Birlik faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu, gelir – gider tabloları sunulması ve müzakeresi
 5. Mevcut Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun İbrası
 6. Üye aidat bedelinin görüşülmesi, yeniden belirlenmesi
 7. Birliğin 2019 ve 2020 dönemi bütçelerinin görüşülerek onaylanması
 8. Disiplin Yönergesinin görüşülerek onaylanması
 9. Dağıtım Dokümantasyon Yönergesinin görüşülerek onaylanması
 10. Yönetim Kuruluna, mecralar ile pazarlık, uzlaşma ve yıllık tarife yapma konularında yetki verilmesinin görüşülmesi
 11. Yeni Dönem Yönetim, Denetleme, Haysiyet ve Teknik Bilim Kurullarının seçimi
 12. Dilek ve Öneriler
 13. Kapanış