Meslek Birliğimiz yönetim kurulu üyelerinin gözlemleri ve üyelerimizin geri bildirimleri doğrultusunda hazırladığımız “50. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Raporu” linkte yer almaktadır.

Rapor, festival yönetimiyle paylaşılmıştır.