Girdi yapan betultekeli

Sinemacılardan Antalya Altın Portakal Ulusal Yarışması’nın Kaldırılmasıyla İlgili Ortak Görüş ve Açık Çağrı

Bu yıl 21 – 27 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleşecek olan 54. Uluslararası Antalya Film Festivali, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın kaldırılmasıyla ilgili sinema meslek örgütleri tarafından ortak görüş ve çağrı metni hazırlandı. Metni imzalayan sinema meslek birlikleri, dernek, vakıf ve kurumlar şu şekildedir, Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD), Film Sanayii ve […]

Sinema Destekleme Kurulu 2017 / 2 Sayılı Kararı

Sinema Destekleme Kurulu 2017-2 sayılı kararı açıklandı. Kurul kararıyla, 10 Animasyon Film Yapım Projesi 236.000.- TL 6 Araştırma Geliştirme Projesi 255.000.- TL 71 Belgesel Film Yapım Projesi 5.049.000.- TL 34 Kısa Film Yapım Projesi 456.000.- TL 45 Senaryo ve Diyalog Yazım Projesi 544.000.- TL ile desteklenmiştir. Desteklenen ve desteklenmesi uygun bulunmayan projelerin listesi şu şekildedir. […]