2019 – 2 sayılı Sinema Destekleme Kurulu kararı açıklandı. Sinema Destekleme Kurulu tarafından,

13 adet İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen Projesine 9.250.000.- TL

25 adet Uzun Metraj Kurgu film Projesine 23.100.000.- TL destek verildi.

Desteklenmesi Uygun bulunan Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Projeleri 

Desteklenmesi Uygun Bulunan İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen Projeleri 

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen Projeleri

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Projeleri 

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Yapım Sonrası Projeleri 

Ertelenen Projeler 

2019-1 Sayılı Sinema Destekleme Kurulu Kararı açıklandı.

Sinema Destekleme Kurulunca,

11 Animasyon Film Yapım Projesinin 270.000.- TL

57 Belgesel Yapım Projesinin 4.284.000.- TL

51 Kısa Film Yapım Projesinin 737.000.- TL

22 Senaryo ve Diyalog Yazım Projesinin 235.000.- TL olmak üzere toplam 141 projenin 5.526.000.- TL ile desteklenmesi uygun görülmüştür.

Desteklenen Animasyon Film Yapım Projeleri

Desteklenen Belgesel Film Yapım Projeleri

Desteklenen Kısa Film Yapım Projeleri

Desteklenen Senaryo ve Diyalog Yazım Projeleri   

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Animasyon Film Yapım Projeleri

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Belgesel Film Yapım Projeleri

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Kısa Film Yapım Projeleri 

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Senaryo ve Diyalog Yazım Projeleri 

Ertelenen Proje Geliştirme Projeleri  

Sinema Destekleme Kurulu 2018 – 2 Sayılı Kararı Açıklandı. Sinema Destekleme Kurulu tarafından,

12        İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen Projesine                7.400.000 TL

26        Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Projesine                       22.850.000 TL

2          Yapım Sonrası Projesine                                                               850.000 TL

olmak üzere toplam 40 projenin 31.100.000 TL desteklenmesine karar verilmiştir.

Desteklenen İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen Projeleri 

Desteklenen Uzun Metraj Kurgu Film Yapım Projeleri

Desteklenen Yapım Sonrası Projeleri 

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen Projeleri  

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Uzun Metraj Kurgu Film Yapım Projeleri

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Yapım Sonrası Projeleri 

Ertelenen Projeler

Sinema Destekleme Kurulu 2018/1 sayılı kararı açıklandı. Sinema Destekleme Kurulunca,

10        Animasyon Film Yapım Projesinin                 230.000 TL,

72        Belgesel Yapım Projesinin                             5.039.000 TL,

29        Kısa Film Yapım Projesinin                             407.000 TL,

44        Senaryo ve Diyalog Yazım Projesinin             508.000 TL

olmak üzere toplam 155 projenin 6.184.000 TL desteklenmesine karar verildi.

Desteklenen Animasyon Film Yapım Projeleri

Desteklenen Belgesel Film Yapım Projeleri 

Desteklenen Kısa Film Yapım Projeleri

Desteklenen Senaryo ve Diyalog Yazım Projeleri

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Animasyon Film Yapım Projeleri 

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan AR-GE Projeleri 

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Belgesel Film Yapım Projeleri 

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Kısa Film Yapım Projeleri

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Senaryo ve Diyalog Yazım Projeleri

Sinema Destekleme Kurulu 2017-2 sayılı kararı açıklandı. Kurul kararıyla,

10 Animasyon Film Yapım Projesi 236.000.- TL

6 Araştırma Geliştirme Projesi 255.000.- TL

71 Belgesel Film Yapım Projesi 5.049.000.- TL

34 Kısa Film Yapım Projesi 456.000.- TL

45 Senaryo ve Diyalog Yazım Projesi 544.000.- TL ile desteklenmiştir. Desteklenen ve desteklenmesi uygun bulunmayan projelerin listesi şu şekildedir.

Desteklenen Animasyon Film Yapım Projeleri

Desteklenen Araştırma Geliştirme Projeleri

Desteklenen Belgesel Film Yapım Projeleri

Desteklenen Kısa Film Yapım Projeleri

Desteklenen Senaryo ve Diyalog Yazım Projeleri

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Animasyon Film Yapım Projeleri

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Araştırma Geliştirme Projeleri

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Belgesel Film Yapım Projeleri

Desteklenmesi Uygun bulunmayan Kısa Film Yapım Projeleri

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Senaryo ve Diyalog Yazım Projeleri 

Sinema Destekleme Kurulu 2017 – 1 sayılı kararı açıklandı. Kurul kararıyla,

12 İlk filmini Gerçekleştirecek Yönetmen Projesi 6.250.000.- TL

18 Uzun Metraj Kurgu Film Yapım Projesi 19.350.000.- TL

olmak üzere toplam 30 proje 25.600.000.- TL desteklenmiştir.

Desteklenen İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen Projeleri

Desteklenen Uzun Metraj Kurgu Film Yapım Projeleri

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan İlk filmini Gerçekleştirecek Yönetmen Projeleri

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Uzun Metraj Kurgu Film Yapım Projeleri

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Yapım Sonrası Projeleri

Ertelenen Projeler

Sinema Destekleme Kurulu 2016 – 2 sayılı kararı açıklandı. Sinema Destekleme Kurulu tarafından,

9 İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen projesine 4.200.000.- TL

27 Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım projesinin 18.750.000.- TL

4 Yapım Sonrası projesinin 545.000.- TL olmak üzere toplam 40 projenin 23.495.000.- TL desteklenmesine karar verildiği açıklandı.

2016-2 Desteklenen İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen Projeleri

2016-2 Desteklenen Uzun Metraj Kurgu Film Yapım Projeleri

2016-2 Geri Ödemeli Olarak Desteklenen Yapım Sonrası Projeleri

2016-2 Ertelenen Projeler

2016-2 Desteklenmesi Uygun Bulunmayan İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen Projeleri

2016-2 Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Uzun Metraj Kurgu Film Yapım Projeleri

2016-2 Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Araştırma Geliştirme Projeleri

2016-2 Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Yapım Sonrası Projeleri

Sinema Destekleme Kurulu 2016/1 sayılı kararı açıklandı. Sinema Destekleme Kurulu tarafından

51 Senaryo ve Diyalog Yazım Projesinin   585.500.- TL

62 Belgesel Yapım Projesinin                    3.838.500.- TL

43 Kısa Film Yapım Projesinin                     575.500.- TL

 4  Animasyon Film Yapım Projesinin         100.000.- TL

olmak üzere toplam 160 projenin 5.099.500.- TL desteklenmesine karar verildi.

2016 – 1 Desteklenen Animasyon Film Yapım Projeleri

2016 – 1 Desteklenen Belgesel Film Yapım Projeleri

2016 – 1 Desteklenen Kısa Film Yapım Projeleri

2016 – 1 Desteklenen Senaryo ve Diyalog Yazım Projeleri

2016-1 Desteklenmeye Uygun Bulunmayan Projelerin Tamamı

Sinema Destekleme Kurulu, 25-26 Şubat 2015 tarihlerinde Animasyon, Belgesel, Kısa Film, Senaryo Diyalog Yazım ve Geliştirme ile Araştırma Geliştirme kategorilerinde başvuru yapan toplam 945 adet projeyi değerlendirerek desteklenecek projeleri belirledi. Kurulda Animasyon, Belgesel, Kısa Film, Senaryo Diyalog Yazım ve Geliştirme ile Araştırma Geliştirme kategorilerinde başvuru yapan toplam 945 adet proje değerlendirildi.  Kurul, 7 adet Animasyon Film Projesinin 139.500 TL, 4 adet Araştırma Geliştirme Projesinin 200.000 TL, 63 adet Belgesel Yapım Projesinin 3.015.500 TL, 69 adet Kısa Film Projesinin 680.500 TL, 66 Senaryo ve Diyalog Yazım ve Geliştirme Projesinin 714.500 TL  ile desteklenmesine ve toplamda 209 adet projeye 4.750.000 TL destek verilmesine karar verdi.

Animasyon Film Yapım Projeleri

Araştırma Geliştirme Projeleri

Belgesel Film Yapım Projeleri

Kısa Film Yapım Projeleri

Senaryo ve Diyalog Yazım ve Geliştirme Projeleri