destekleme

Sinema Destekleme Kurulu 2016/1 Kararı

Sinema Destekleme Kurulu 2016/1 sayılı kararı açıklandı. Sinema Destekleme Kurulu tarafından

51 Senaryo ve Diyalog Yazım Projesinin   585.500.- TL

62 Belgesel Yapım Projesinin                    3.838.500.- TL

43 Kısa Film Yapım Projesinin                     575.500.- TL

 4  Animasyon Film Yapım Projesinin         100.000.- TL

olmak üzere toplam 160 projenin 5.099.500.- TL desteklenmesine karar verildi.

2016 – 1 Desteklenen Animasyon Film Yapım Projeleri

2016 – 1 Desteklenen Belgesel Film Yapım Projeleri

2016 – 1 Desteklenen Kısa Film Yapım Projeleri

2016 – 1 Desteklenen Senaryo ve Diyalog Yazım Projeleri

2016-1 Desteklenmeye Uygun Bulunmayan Projelerin Tamamı

destekleme

Sinema Destekleme Kurulu 2015/2 Sayılı Kararı

Sinema Destekleme Kurulu, 25-26 Şubat 2015 tarihlerinde Animasyon, Belgesel, Kısa Film, Senaryo Diyalog Yazım ve Geliştirme ile Araştırma Geliştirme kategorilerinde başvuru yapan toplam 945 adet projeyi değerlendirerek desteklenecek projeleri belirledi. Kurulda Animasyon, Belgesel, Kısa Film, Senaryo Diyalog Yazım ve Geliştirme ile Araştırma Geliştirme kategorilerinde başvuru yapan toplam 945 adet proje değerlendirildi.  Kurul, 7 adet Animasyon Film Projesinin 139.500 TL, 4 adet Araştırma Geliştirme Projesinin 200.000 TL, 63 adet Belgesel Yapım Projesinin 3.015.500 TL, 69 adet Kısa Film Projesinin 680.500 TL, 66 Senaryo ve Diyalog Yazım ve Geliştirme Projesinin 714.500 TL  ile desteklenmesine ve toplamda 209 adet projeye 4.750.000 TL destek verilmesine karar verdi.

Animasyon Film Yapım Projeleri

Araştırma Geliştirme Projeleri

Belgesel Film Yapım Projeleri

Kısa Film Yapım Projeleri

Senaryo ve Diyalog Yazım ve Geliştirme Projeleri