Meslek Birliğimiz, Temmuz ayı içerisinde bir yazıyla T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na, ülkemizdeki uluslararası film festivallerinin ulusal yarışma bölümlerinde para ödülü alan kişi ve şirketlere yapılacak ödemelerin KDV’ye tabi olup olmadığına dair bir soru yöneltti.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun hükümlerine göre,

Uluslararası film festivallerinin ulusal yarışma bölümünde verilen para ödülleri herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden KDV’ye tabi olmayacaktır.
Ancak, söz konusu yarışmalarda KDV mükellefleri tarafından ticaretini yaptıkları (bir başka anlatımla işletmelerinin aktifine kayıtlı veya envanterine dahil bulunan) taşınır ya da taşınmaz malların yarışmacılara ödül olarak verilmesi, Kanunun 3/a maddesine göre teslim olarak değerlendirilecek ve bedelin bilinememesi, bulunamaması ya da emsallerine göre düşük olması halinde aynı Kanunun 27 nci maddesine göre belirlenecek emsal bedeli üzerinden KDV’ye tabi tutulacaktır.

Konuyu bilgilerinize sunarız.

SİNEMACILAR, SANATÇILAR ve YAZARLAR BASIN AÇIKLAMASI
GEZİ PARKI DİRENİŞİNE KARŞI ANA AKIM MEDYANIN SANSÜRCÜ TUTUMUNU KINIYORUZ!
Biz bu ülkenin sinemacıları, sanatçıları ve yazarları olarak, kendini Türkiye’nin önde gelen, tarafsız medya kuruluşları olarak tanımlayan, başta NTV, CNN Türk, Habertürk, Kanal D, ATV, Star, Show TV ve TRT olmak üzere tüm ana akım televizyon kanallarının ve başta Star, Sabah ve Habertürk olmak üzere bazı gazetelerin, Gezi Parkı Direnişi’yle başlayan süreçte, tarafsız haber ilkelerini hiçe sayan sansürcü ve yanlı tutumlarını kınıyoruz.
Gezi Parkı Direnişi ve ülkenin dört bir yanında yapılan protestolar, gün geçtikçe varlığını perçinleyen baskı düzenine karşı, Türkiye ve dünyada yaşanan bir uyanışı simgeleyen, hiçbir siyasi partiye bağlı olmayan ve gücünü halkın ortak bilincinden alan eylemlerdir. Tamamen barışçıl bir çerçevede gerçekleştirilen bu eylemlere katılanların ortak amacı özgürce yaşama hakkına, yaşadıkları coğrafyaya, kent ve çevre bilincine sahip çıkmaktır.
Ana akım medya kuruluşlarının, hem bu harekete, hem de polisin bu hareketi bastırmak için uyguladığı, zaman zaman cana kasteden, kışkırtıcı ve saldırgan tutumuna neredeyse hiç denebilecek kadar az, siyaset ve sermaye erklerinin gözüne batmamaya çalışacak şekilde yer veren yayınlarını hayret ve üzüntü içerisinde izledik. Ancak medyanın bu yok sayan tutumu, görüldüğü üzere direnişi küçümseyen ve yozlaştırmaya çalışanların niyetlerini Türkiye ve dünyada deşifre etmekten başka bir işe yaramadı.
İlgili yayın kuruluşlarını, bir an evvel içinde bulundukları tarihi aymazlıktan vazgeçerek, tarafsız haber ilkelerini gözeten bir yayın yapmaya, demokratik ve özgür bir medya oluşumuna katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Yaşanan tarihi bir süreçtir, bağımsız bir medya hepimize güven ve özgürlük verecektir. Bizler, bu sürecin tanığı olmaya devam edeceğiz.

Metni şu ana kadar imzalayanların listesine buradan linkten ulaşabilirsiniz.

14 Nisan 2013 Pazar günü saat 16.00 da Türk sinemasını oluşturan meslek birlikleri, dernekler, sendikalar Emek Sineması için toplandılar. Emek Sineması’nın yıkılma sürecini yakından takip ettiklerini basın yoluyla kamuya açıkladılar.

Basın açıklamasına Emek Yerinde Güzel Basın Açıklaması 14 Nisan 2013 linkinden ulaşabilirsiniz.

Meslek Birliğimizin 4. Olağan Genel Kurul toplantısı 05 Şubat 2013 tarihinde Ergenekon Cad. Ahmet Bey Plaza No:10 Kat:8 de gerçekleşti. Katılan asil üyelerimizle yeni yönetim kurulu ve diğer kurulların seçimleri gerçekleşti. Yeni Yönetim Kurulu üyelerimiz ve diğer kurulların isim listeleri şu şekildedir.

YÖNETİM KURULU (ASİL)

Zeynep Özbatur Atakan (Zeyno Film)  – Başkan

Yamaç Okur (Bulut Film) – Başkan Yardımcısı

Serkan Çakarer (90 Film Yapım Prodüksiyon) – Sayman Üye

Sevil Demirci (Yeni Sinemacılık) – Üye

Türker Korkmaz (Arti Film Yapım) – Üye

Seyhan Kaya (FC İstanbul Film Yapım) – Üye

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

Mehmet Eryılmaz (Çan Organizasyon)

Derviş Zaimağaoğlu (Maraton Film)

Derya Tarım (Lacivert Film)

Haşmet Topaloğlu (Filmbüfe)

Hakkı Kurtuluş (İki Film)

Hakan Türkşen (Yazz Film)

DENETLEME KURULU (ASİL)

Aydın Sayman (DE Yapım)

Evrim Acar (Filmfabrik)

İsmail Murat Akman (ROP Yapım)

DENETLEME KURULU (YEDEK)

Soner Alper (Nar Film)

Selim Evci (Evci Film)

Selin Vatansever  (Terminal Film)

TEKNİK BİLİM KURULU (ASİL)

Yaşar Ahmet Hızarcı (Atlas Multimedya)

Cenk Kaptan (VCS Film)

Yasemin Küçükçavdar Güler (Kardeş Sanatlar)

TEKNİK BİLİM KURULU (YEDEK)

Raşit Çelikezer (Defne Film)

Kenan Ormanlar (Kenmovie)

Veysal İpek (Zuzi Film)

HAYSİYET DİVANI (ASİL)

Biket İlhan (Sinevizyon)

Reyhan Saral (And Bilimsel)

Sıla Sayın (VAV Film)

 HAYSİYET DİVANI (YEDEK)

Hatice Yakar  (HY Film)

Mahmut Fazıl Coşkun (Hokus Fokus Film)

Saki Çimen (Çimen Yapım)

 

Sinema Meslek Birlikleri ve Meslek Kuruluşları, geçtiğimiz hafta sona eren 49. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödül alan “Güzelliğin On Par’ Etmez” adlı filmin, festivalin ulusal film yarışmasında yer alması ve sonrasında ortaya çıkan medyadaki bilgi karışıklığını gidermek amacıyla 19 Ekim 2012 tarihinde ortak bir basın bildirisi yayınlamışlardır.

Basın bildirisine ekli linkten erişebilirsiniz.

Sinema_Meslek_Birlikleri_Altin_Portakal_Basin_Aciklamasi_2012_10_19

“Türkiye Sinema Kanunu” çalıştayı Sayın Bakan Ertuğrul Günay’ın katılımıyla 13.06.2012 tarihinde gerçekleştirildi.
Türk Sinemasını, geldiği noktadan daha ileriye taşımak, eser sayısı ve niteliğinde artış yaratmak, üretilen eserlerin daha fazla seyirciyle buluşmasını sağlamak ve sinema sanatının ekonomik, toplumsal ve kültürel yaşamda yerini kalıcı biçimde alması amacıyla hazırlanan “Türkiye Sinema Kanunu” çalıştayı 13.06.2012 tarihinde Sayın Bakan Ertuğrul Günay’ın katılımıyla Kadir Has Üniversite’sinde gerçekleştirildi.

05 Mart 2012 Pazartesi günü T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay’a yapılan ziyaret hakkında Yönetim Kurulumuzun bilgilendirme yazısına ekte yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.se-yap.org.tr/wp-content/uploads/2012/03/Bakanlık-Ziyaret-Bilgilendirme1.pdf

Se-Yap, Çarşamba Toplantılarının ilki, 05.10.2011 tarihinde gerçekleşti. Konuşmacı olarak Mehmet Eryılmaz – Yönetmen, Yapımcı, Destekleme Kurulu 2011-2012 yılları delegesi- bizlerle oldu. Moderatörlüğünü, Yamaç Okur’un – Yapımcı, Se-Yap Yönetim Kurulu üyesi- üstlendiği toplantıda, Destekleme Kurulu çalışmaları üzerine bilgi alışverişi sağlanmış oldu.

Toplantının metnine ekli linkten ulaşabilirsiniz.

2011_10_05_SEYAP_Carsamba_Bulusmalari_Mehmet_Eryilmaz_Toplanti_Notlari


SE-YAP (Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği),
 Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın geçen hafta Türk dizilerindeki ürün yerleştirme ile ilgili yaptığı açıklamada yer alan açılımlarla ilgili olarak uzun zamandır gerekli makamlarla yazışmakta olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, son yıllarda dünyada büyük bir şekilde yer bulan Türk filmlerinde ürün kullanımı ve sponsorlukla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce gerçekleşmesiyle ilgili detaylı bilgiler yer alıyor.

Sinema sektöründe faaliyet gösteren sekiz meslek örgütünün birleşerek oluşturduğu Sinema Meslek Birlikleri Merkezi (SMBM), önceki gün Harbiye’de açıldı.

Geçtiğimiz yılın ocak ayında, telif haklarıyla daha etkili bir mücadele başlatmak için ‘Güç Birliği’ne giden meslek birliklerinin yeni mekânının açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da katıldı. Sektörde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için tüm birimleriyle ellerinden geldiğince çalıştıklarını aktaran Günay, “Çok mesafe alamadık belki önceki yıllara göre ama iyi niyetli bir işbirliği içinde çalıştığımızı zannediyorum. Bu işbirliği sayesinde telif hakları başta olmak üzere birçok sorunu çok uzun olmayan bir süreçte aşabileceğimizi düşünüyorum.” diye konuştu. Bakan Günay, Zeynep Özbatur Atakan’a, yapımcısı olduğu iki filmin yurtdışı gösterimlerinden doğan telif gelirinin sembolik çekini de sundu. Günay, bakanlığın hazırladığı “Türk Sinemasında Yerli Arayışlar” adlı kitabı meslek birliklerinin başkanlarına hediye etti.