SE-YAP

Se-yap, Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği, filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak, yapımcılık tekniklerini geliştirmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

Bütün dünya ülkeleri, kültürlerini tanıtmak, ticari faaliyetlerini geliştirmek amacıyla sinema sektörüne büyük önem vermekte ve gerek devlet gerekse özel sektör kuruluşlarıyla sinemaya maddi, manevi destek olmaktadır. Bu çerçevede ülkemiz göz önüne alındığında sinema sektörümüz; ki bu sektörün lokomotifi olan yapımcılarımız imkanlar neticesinde gerekli desteği tam anlamıyla almamaktadır. Bu durumun bertaraf edilebilmesi için öncelikle sinemamızın kendi kendine yetebilecek bir endüstri haline getirilmesi gerekmektedir. Burada öncelikli görev  biz sinema yapımcılarına düşmektedir. Bu görev bireysel mücadele ile istenilen şekliyle gerçekleştirilemeyeceği herkesin malumudur. İşte bu yüzden SE-YAP Meslek Birliği kurulmuş olup sinema yapımcılarımızı ve sinemamızı hak ettiği konuma getirebilmek için birlikte hareket edilmektedir.

Sinemamızın hak ettiği yere gelebilmesi için zorlu engelleri geride bırakması gerekmektedir. Bu amaçla meslek birliğimiz; üyelerimizin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak, yapımların kullanımından kaynaklanan ücretlerin ve tazminatların tahsilini sağlamak, ülke sinemamızın ve yapımcılarımızın yurt dışındaki tanınmışlığını ve itibarını arttırmak amacıyla yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişi ve tüzel kişiler ile mesleki ve idari ilişkiler kurmak, Türk Kültürünü tanıtıcı ulusal ve uluslararası bilimsel paneller, kurultaylar ve film festivalleri düzenlemek, film yapımlarını yasa dışı yollarla üreten, çoğaltan, izinsiz biçimde yurda getiren, dağıtan ve pazarlayan kişi ve kuruluşlara karşı yasal önlemlerin alınması ve mücadelesi ve benzeri konularda faaliyetlerde bulunmayı kendisine amaç edinmiştir. Se-Yap, Türkiye’de uluslararası yapımcı telifleri toplayanAGICOA adlı kuruma üye olan tek meslek birliğidir.

Sorumlu olduğumuzu hissettiğimiz bu gidişte yaşamla iç içeliği bakımından sinema sektörünün veyapımcıların sorunlarının bilincinde olan SE-YAP, üyelerinin varlığı ve desteğiyle gücünü arttırarak sorunların çözümünde etkin ve dinamik tavrıyla güven tesis edecektir.