Üyelik İçin Gerekli Belgeler

ÜYELİK DİLEKÇESİ EKİNDE BULUNMASI GEREKEN BELGELER:

 1. Üyelik formu
 2. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi’nin aslı (altı aydan eski olmaması gerekir)
 3. Kuruluş Ana Sözleşmesi’nin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği (sözleşmede değişiklikler varsa yapılan tüm değişikliklere ait gazete fotokopileri)
 4. İmza Sirküleri aslı veya fotokopisi
 5. Şirket yetkilisinin nüfus cüzdanının fotokopisi
 6. Son vergi yılına ait tasdik edilmiş vergi levhası fotokopisi
 7. Giriş aidatının ödendiğine dair banka dekontu (Giriş ödentisi 1.000 TL’dir)

Banka Hesap Bilgisi:

Alıcı Adı: Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği

Banka Adı: Garanti Bankası

Şube Adı: Galatasaray Şubesi

Hesap No: 6292851

IBAN No: TR71 0006 2000 0680 0006 2928 51

 

 1. Şirket yetkilisi ile yapım şirketinin kısa özgeçmişleri ve filmografileri
 2. (varsa) Yapımcı belgesi
 3. (varsa) Şirket adına düzenlenmiş tüm eser işletme belgelerinin fotokopileri
 4. Yetki belgesi
 5. Her sayfası paraflanmış, son sayfası “Okudum, kabul ediyorum.” ibaresi yazılarak ve tarih atılarak imza edilmiş ve kaşelenmiş SE-YAP Tüzüğü

Üyelik Dilekçesi

Se-Yap Üye Yetki Belgesi

Se-Yap Üyelik Formu

Se-Yap Tüzük

Se-Yap Üyeliği için Gereken Belgeler