ÜYELİK
Üyeliğe giriş ücreti ve yıllık aidat tutarları nedir?
Yapımcı şirketin (gerçek veya tüzel kişi olabilir) meslek birliğimize üye olurken ödemesi gereken ücret 1.000 TL’dir. (Üyelik giriş ücreti ve o yıla ait üyelik aidatı) Bu ücret kredi kartıyla, banka havalesiyle veya meslek birliğimiz ofisinde nakit olarak ödenebilir. Kredi kartı ödemelerinde tüm Bonus kart sahiplerine 2-5 taksit yapılabilmektedir. Meslek birliğimize üye olarak kaldığınız sürece ödemeniz gereken yıllık aidat bedeli ise 500 TL’dir. Yıl içinde istediğiniz zaman ödeme yapabilirsiniz. Aidat tutarlarını da kredi kartı, banka havalesi veya nakit olarak ödeyebilirsiniz. Aidat ödemelerini de Bonus kart ile 2-5 taksit yapmak mümkündür.

Banka havalesi için banka bilgileriniz nedir?

Alıcı Adı: Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği
1)   Banka adı: Garanti Bankası

IBAN: TR71 0006 2000 0680 0006 2928 51

Şube Adı: Galatasaray Şubesi

Hesap no: 6292851

2)    Banka adı: Akbank
IBAN: TR85 0004 6002 6588 8000 0418 14
Şube Adı: Valideçeşme  Şubesi (Şube kodu:265)
Hesap No: 41814-5

SE-YAP’a neden üye olmalıyım?
Yapımcılık faaliyetini gerçekleştirmek ve sürdürmek için yasal zorunluluk olarak bir yapımcı belgesi alınması gerekmektedir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılacak destek başvurularında, Bakanlık’la yapılacak sözleşme işlemlerinde ve eser işletme belgesi taleplerinde yapımcı belgesine sahip olmak gerekmektedir.Yapımcı belgenizin başvuru aşamasında istenen “Nitelik Belgesi”, yapımcı meslek birlikleri tarafından verilebilmektedir. Yapımcıların yeniden iletim teliflerin toplanması konusunda yapımcı Meslek Birlikleri yetkilidir. SE-YAP hem AGICOA vasıtasıyla Avrupa ve Amerika’daki yeniden iletim teliflerinin toplanmasında hem de yurt içinde oteller, kablo, uydu ve dijital yayın platformlarında yeniden iletim teliflerinin toplanmasında çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca meslek birliğimiz üyeleri arasında mesleki dayanışma ve iletişimi sağlamak için düzenli toplantılar yapmakta ve sektörel gelişmeler hakkında üyelerini düzenli bir şekilde bilgilendirmektedir.

Neden yapımcılık alanında üç meslek birliği var? SE-YAP’ın diğer meslek birliklerinden farkı nedir?
Hâlihazırda yapımcılık alanında faaliyet gösteren üç yapımcı meslek birliği bulunmaktadır. SE-YAP’ın yanı sıra TESİYAP ve FİYAB da meslek birliği olarak çalışmalarına devam etmektedirler. SE-YAP olarak öncelikli olarak sinema eseri üreten yapımcıları meslek birliğimiz bünyesinde bulundurmaya çalışıyoruz. Son yıllarda gerek yurtdışında önemli film festivallerine katılan filmlerin yapımcıları gerekse Türkiye’deki önemli film festivallerinde ödüller kazanan filmlerin yapımcıları Meslek Birliğimiz üyesidir.

Yapımcı Belgesi Nedir? Yapımcı belgesi Bakanlık tarafından sinema ve müzik eseri yapımcıları ile bilgisayar programı üreten ve ithal eden yapımcılara verilen ve üzerinde yapımcı kodu taşıyan belgedir.

Yapımcı Belgesinin Yasal Dayanağı Nedir? 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 13.maddesi, 5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanununun 15.maddesi. Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik.

Yapımcı Belgesi Başvuruları Nasıl Yapılır? Yapımcı belgesi taleplerinin, Telif Hakları Genel Müdürlüğü internet sayfasında bulunan Online İşlemler – Yapımcı Belgesi Başvuruları adımından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yapımcı Belgesi İçin Gerekli Belgeler (Geçici Yapımcı Belgesi Verilmesi – 1 yıl geçerli) 

1) Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı
2) Vergi numarası beyanı
3) Başvuru dilekçesi
4) Ticaret odası faaliyet belgesi (Ticari işletmeler tarafından yapılan başvurularda)
5) Dernek tüzüğü/vakıf senedi (Dernek veya Vakıflar tarafından yapılan başvurularda)
6) İlgili alan meslek birliğinden alınan nitelik belgesi
Geçici Yapımcı Belgesinin Yenilenmesi
1) Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı
2) Vergi numarası beyanı
3) Başvuru dilekçesi
4) Geçerlilik süresi sona eren Geçici Yapımcı Belgesi
5) Ticaret odası faaliyet belgesi (Ticari işletmeler tarafından yapılan başvurularda)
6) Dernek tüzüğü/vakıf senedi (Dernek veya Vakıflar tarafından yapılan başvurularda)
7) İlgili alan meslek birliğinden alınan nitelik belgesi
Yapımcı Belgesi Verilmesi (5 yıl geçerli)

Ticari İşletmeler için:

1) Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı
2) Vergi numarası beyanı
3) Başvuru dilekçesi
4) Kayıt-tescil belgesi (Sinema eserleri için 1 adet/Müzik eserleri için 2 adet)
5) Daha önce aldığı Geçici Yapımcı Belgesi
Kamu Kurumları ile Kamu veya Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları Bünyesinde Faaliyet Gösteren Yerler için:
1) Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı
2) Vergi numarası beyanı (iktisadi işletme işletilmesi halinde)
3) Başvuru dilekçesi
4) İlgili Kurumca Verilen Faaliyet Belgesi (Yetki belgesi)
Yapımcı Belgesinin Yenilenmesi

Ticari İşletmeler için:

1) Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı
2) Vergi numarası beyanı
3) Başvuru dilekçesi
4) Ticaret odası faaliyet belgesi
5) Geçerlilik süresi sona eren Yapımcı Belgesi
Kamu Kurumları ile Kamu veya Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları Bünyesinde Faaliyet Gösteren Yerler için:
1) Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı
2) Vergi numarası beyanı (iktisadi işletme işletilmesi halinde)
3) Başvuru dilekçesi
4) İlgili Kurumca Verilen Faaliyet Belgesi (Yetki belgesi)
5) Geçerlilik süresi sona eren Yapımcı Belgesi

Nitelik belgesi nedir?
Aday (1 yıl geçerli) yapımcı belgesi sahibi olabilmek için, Meslek Birliğimizden alınan, ilgili şirketin “Sinema Eseri Yapımcısı” olabilirliğini gösterir belgedir. Aidat ödemelerini tamamlamış, Meslek Birliğimize herhangi bir borcu olmayan üyelerimiz için başvurularını müteakip herhangi bir bedel istenmenden ‘Nitelik Belge’si verilir.
Üye olmayan sinema eseri yapımcıları da Meslek Birliğimizden ‘Nitelik Belgesi’ talep edebilir. Meslek Birliğimiz yapılacak araştırma sonrasında başvuru sahibine, sinema eseri yapımcısı olabilirliğini gösteren ‘Nitelik Belgesi’ verebilir.

Se-Yap’a Üye Olmadan Nitelik Belgesi Alabilir Miyim?

Evet, alabilirsiniz. Film yapımcılığı işiyle uğraşan şirketlere üye olmalarını öneriyoruz. Ancak şirketlerin ihtiyaçlarına göre Yapımcı Belgesi alabilmek için gereken meslek birliği Nitelik Yazısı üye olmadan alınabilir. Bedeli 600.- TL dır. Başvurular adımında yer alan form doldurularak istenen evrakların eklenmesiyle süreç sonuçlandırılır.

FİLM YAPIM SÜRECİNDE YAPIMCININ ROLÜ NEDİR?

Film yapımcıları, dünya çapında fikir ve hikaye geliştirirler. Bu süreçte, gereken yasal izinleri sağlamak, güvenli finans kaynakları yaratmak, yazar, yönetmen ve oyuncuları bulmak, teknik ekibi kurmak ve diğer yaratıcı süreçleri takip etmekten sorumlu kişilerdir. Yapımcılar film yaratım sürecinin tüm aşamalarında yer alırlar. Bu aşamaları proje geliştirme, finansman, ön prodüksiyon hazırlıkları, post prodüksiyon ve satış pazarlama olarak sınıflandırabiliriz. Film projesini geliştirme, kurgu ve diğer post prodüksiyon, satış pazarlama dağıtım faaliyetleri aşamalarının hepsinde yapımcının vazgeçilmez bir rolü bulunur. Çünkü tüm sürecin güvenli, finansmanı planlanmış, dağıtımcı, yatırımcı, sponsor gibi aktörlerle anlaşmaları yapılmış olmalıdır. Yapımcı, film üretimini yapan ile yatırımcı arasında yasal, güvenli bir çalışma zemini oluşturur. Günümüzde ülkemizde ve dünyada sinema, sosyal ve kültürel yaşama katkı sağlamanın yanında, istihdam olanakları yaratmakla ekonomik bir rol de üstlenmektedir. Üretimler, uluslararası platformlarda önemli bir temsil misyonunu taşımaktadır.  üstlenmektedir. Bugün en önemli kültürel endüstriler sosyal ve kültürel yaşam, güçlü istihdam ve ekonomik fırsatlar, aynı zamanda ulusal yaratıcılık ve ulusal kültür dünya çapında alışverişi teşvik ederken üreten dünya çapında ekonomik gelişimine katkıda bulunan bir derin derin etkisi ile canlılık tehlikede. Kaynak: http://www.fiapf.org/advocacy_basic_principles.asp

Yapımcı Kimdir? Sinema, sosyal ve kültürel yaşamı pozitif yönde doğrudan etkilemesi, istihdam ve ekonomik faaliyet yaratma kapasitesi, yaratıcılığı teşvik etmesi ve ülke tanıtımına katkı yapması gibi özellikleriyle kültürel endüstriler arasında başta gelmektedir. Endüstriyel bir faaliyet alanı olarak sinemanın temel unsuru Yapımcı‘dır. Yapımcı, senarist ve yönetmenlerle görüşmeler yaparak yaratıcı fikir, hikaye ve anlatıları film projelerine dönüştürür, projelerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli finansman kaynaklarını biraraya getirir, yazar, yönetmen, senarist ve oyuncularla anlaşmalar ve sözleşmeler yapar. Filmin prodüksiyon aşamasında filmin mevcut bütçe ve takvim doğrultusunda çekimini organize eder, çekimde görev yapacak teknik ve artistik ekibi biraraya getirir. Filmin post prodüksiyon işlemlerinin ardından da tanıtım, satış ve dağıtımıyla ilgili faaliyetleri planlar ve yürütür. Böylelikle yapımcı, bir filmin proje geliştirme, finansman, hazırlık, çekim, post prodüksiyon ve pazarlama evrelerinden oluşan tüm üretim ve dağıtım sürecinde aktif rol oynar. Yapımcı film üretim sürecindeki finansal sorumluluğu ve riski üstlenen kişidir. Film bütçesini finanse edebilmek için fonlar, ortak yapımcılar, yatırımcılar, dağıtımcılar, sponsorlar gibi finans kaynaklarını biraraya getirir, bazı durumlarda kendi öz kaynaklarını da finansmanın bir parçası olarak filme yatırabilir. Yapımcı, üretilen filmle ilgili mali hakları kendisinde toplayan ve mali haklar doğrultusunda filmi ticari faaliyete koyan kişidir. Yapımcı filmin işletilmesinden dolayı oluşan gelirler doğrultusunda finansörlere karşı yükümlülükleri yerine getirir.Ülkemizde, yapımcı ve yatırımcı kavramları karıştırılmaktadır. Yapımcı, projeye para veren varlıklı bir yatırımcı olarak düşünülmektedir. Yatırımcı, filmin finansman sürecinin önemli unsurlarından biridir. Ancak yapımcı olarak nitelendirilemez.  Ülkemizde yapımcılar sadece yapım aşamasında değil, aynı zamanda filmin gösterime girmesi aşamasındaki tüm kopya ve tanıtım giderlerini de üstlenmektedirler. Sonuç olarak filmin üretim ve dağıtımla ilgili maliyet ve masraflarını karşılayamaması durumunda yapımcı birinci dereceden sorumlu ve borçlu durumunda olmaktadır.

Yürütücü Yapımcı Kime Denir? (Line Producer) Yürütücü Yapımcı filmin sadece çekimle ilgili süreçlerinde görev alan, sahada operasyonu yürüten, öte yandan filmin finansmanıyla ilgili sorumluluğu bulunmayan, mevcut çekim planına ve bütçeye uygun bir şekilde projeyi yürüten kişidir. Yürütücü yapımcılar filmin herhangi bir mali hakkına sahip olmazlar, ücret karşılığı çalışırlar.

SİNEMA FİLM DESTEKLERİ
Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sinema filmlerine verdiği destek dışında başka bir fon bulunuyor mu?
2004 yılında çıkan 5072 sayılı kanun ile Türk film yapımcılarına destekler verilmektedir. Hâlihazırda Bakanlığın sinema filmlerinin yapımına ayırdığı bu fon dışında sinema filmlerinin yapımı için herhangi bir başka fon bulunmamaktadır.

Türkiye’deki sinema filmleri için proje geliştirme fonları nelerdir?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema filmlerinin yapım öncesi desteği kapsamında senaryo ve diyalog yazımı desteğinin yanı sıra sinema filmlerinin yapım öncesindeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de destek vermektedir. İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen “Köprüde Buluşmalar”ın Film Geliştirme Atölyesi bulunmaktadır. Başvuran projeler arasından seçilen 10 proje kendi alanlarında deneyimli uluslararası sinema profesyonellerine sunulmakta ve çeşitli ödüller verilmektedir.

ESER İŞLETME BELGESİ – KAYIT TESCİL
Eser işletme belgesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmeniz gerekmektedir. Zorunlu KayıtTescil işlemleri için gerekli bilgiye Telif Hakları Genel Müdürlüğü Zorunlu Kayıt Tescil başlığından ulaşabilirsiniz.

SE-YAP’ın da üyesi olduğu yurtdışında telif toplama alanında faaliyet gösteren AGICOA neler yapmaktadır?
AGICOA, yapımcıların yeniden iletim teliflerini toplama ve üyelerine dağıtma amacıyla kurulmuş kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. Kuruluşu 30 yıla dayanmaktadır ve kurulma amacı, bağımsız film yapımcılarının yeniden iletim telif ücretlerini takip etmek, telifleri toplamak ve üyelerine dağıtmaktır.
Yeniden İletim; yetkili yayın kuruluşu tarafından kullanılan teknik araç ne olursa olsun, halkın izlemesi amacıyla yayınlanan radyo ve televizyon program hizmetlerinin değişiklik yapılmaksızın bütününün veya bir bölümünün alınması ve aynı anda veya daha sonra iletilmesi anlamına gelir.  Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun
SE-YAP, 2007 yılından bu yana  AGICOA üyesidir ve Türkiye’de ilk yurtdışı yeniden iletim telifi toplayan ve dağıtan Meslek Birliği olmuştur.
AGICOA’nın dünyanın çeşitli ülkelerinden üyesi bulunmaktadır. Üyelerin bazıları; American Public Television Producers Association (APTPA – PBS)-A.B.D., Productores Audiovisuales Entitad de Gestion de Derechos (EGEDA) – İspanya, Stichting tot Exploitatie van Kabeltelevisierechten op Audiovisueel Material (SEKAM) – Hollanda, Filmproducenternas  Rättghetsförening (FRF) – İsveç, Federation Internationale des Associations de Producteurs de Films (FIAPF) – Fransa, Independent Film & Television Alliance (IFTA) – A.B.D., Motion Picture Association of America Inc. (MPA)- A.B.D., Producers Alliance for Cinema and Television (PACT) – İngiltere olarak sayılabilir.
AGICOA üyelerini tüm dünyada temsil etmekle görevlidir. Bu görev,  Berne anlaşmasının temel teşkil ettiği  The Berne Convention  görsel-işitsel telif hakları hukuku ile  kablo ve uydu kuralları hükümlerine The Cable and Satellite Directive  dayanılarak yapılır.
2000 yılından bu yana, bir milyondan fazla görsel – işitsel üretim portföyüne bağlı olarak, yarım milyar EUR üzerinde telif hakkının toplanarak hak sahiplerine dağıtılması sağlanmıştır.
AGICOA, mesleki becerileri yüksek, çalışmalarında deneyimli uluslararası bir yönetim kurulu tarafından idare edilmektedir. Yönetimdeki bu yapı sayesinde,  tam anlamıyla tarafsız, uygulamalarını ulusal önyargılardan uzak yürüten, tüm hak sahiplerine, ticari ağırlık ve saygınlık derecelerine bağlı kalmaksızın eşit mesafede hizmet sunabilmektedir. Uluslararası çalışmalar, meslek birliklerinin bağlı olduğu AGICOA Alliance ile kurulan işbirliği sayesinde yürütülmektedir. Meslek birlikleri vasıtası ile hak sahipleri yerel pazarlarda var olma, görüş beyan etme avantajlarına sahip olmaktadırlar.
AGICOA yıllık Genel Kurul toplantısını bu yıl 13 Aralık 2011 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirdi. Toplantıda SE-YAP, Yönetim Kurulu üyemiz Serkan Çakarer tarafından temsil edildi. Bu toplantıda örgütün yeni yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı sonrasında AGICOA Genel Sekreteri Helmut Koszuszeck ile kendisinin Ankara’da Kültür Bakanlığı yetkilileri ile otellerden yeniden iletim yapımcı teliflerinin tahsil edilmesi konusunda gerçekleştirdiği görüşme üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Önümüzdeki günlerde, Genel Sekreter, AGICOA’nın oteller ile ilgili mevcutta uygulanmakta olan uluslararası tarifelerinden örnekleri SE-YAP ile paylaşacaktır. Buradan hareketle, Türkiye’de kullanılabilecek bir modelin oluştuturulması konusunda adımlar atabilmiş olacağız. Ayrıca Türk yapımcıların TV kanalları ile imzalamakta oldukları kontratlarda yeniden iletim haklarını takip ve talep edebilmeleri açısından yapımcı telifini koruyan hukuki ifadelerin kontratlarda yer alabilmesi anlamında bir işbirliği ve dayanışma içinde olunması kararlaştırılmıştır.

Meslek Birliğimiz, 6 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul’da alınan kararla, FIAPF üyeliğini gerçekleştirmiştir.  FIAPF, 28 farklı ülkeden, 32 yapımcı meslek örgütünün oluşturduğu bir uluslararası federasyondur. Kar amacı gütmeyen bu kuruluşun merkezi PAris’te bulunmaktadır. Federasyon, 1933 yılından bu yana faaldir.

Yapımcı haklarını savunan bir kuruluş olarak FIAPF, mesleki ilke ve politikaların koordine edilmesine özellikle şu alanlarda yardımcı olur.

  • Telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları mevzuatı,
  • Fikri mülkiyet haklarına ve korsanla mücadeleye karşı eylem planlarının geliştirilmesi,
  • Dijital teknolojilerin yaygınlaşması ve görsel işitsel değer zincirine etkileri,
  • Teknolojik standardizasyon uygulaması,
  • Medya düzenlemeleri,
  • Kamu ve özel sektör üzerinden film finansmanı mekanizması,
  • Ticaretle ilgili sorunlar

SE-YAP’ın açmış olduğu TÜRKSAT davası ne aşamadadır?

Se-Yap tarafından Türksat’a izinsiz olarak kablolu yayın vasıtasıyla yeniden iletim gerçekleştirdiği için açılan tecavüzün tespiti ve tazminat talepli davada 03.06.2014 tarihinde verilen karar ile meslek birliği Se-Yap üyelerinin mali haklarına tecavüzün tespiti ile FSEK 68. Madde gereğince tazminata hükmedilmiştir. Dosya Se-Yap tarafından tazminat miktarı açısından temyiz edilmiş olup dosya temyiz incelemesi için Yargıtay’dadır. Konu ilgili dava sürecinin uzamaması için Türksat Yönetim Kurulu’na görüşme isteği MEslek Birliğimiz tarafından iletilmiştir. (İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2008/149E ve 2014/96K nolu dosyalar)

Youtube Davasıyla İlgili Bilgilendirme

Youtube adlı şirkete ait www.youtube.com.tr alan adlı internet sitesinde meslek birliği üyelerine ait filmlerin izinsiz olarak umuma iletilmesinden dolayı meslek birliği Se-Yap üyelerinin mali haklarına tecavüzün tespiti ile FSEK 68. Madde gereğince tazminat talepli dava açılmıştır. Dosya kapsamında yapılan bilirkişi incelemesinde meslek birliği Se-Yap tarafından hakları takip edilen eserlerden 276 adedinin site üzerinde umuma iletildiği tespit edilmiştir. Söz konusu dava devam etmektedir. (Mahkemesi ve Dosya Numarası: İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2014/182E nolu dosya)