Festival Ulusal Yarışma Para Ödülleriyle İlgili

Meslek Birliğimiz, Temmuz ayı içerisinde bir yazıyla T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na, ülkemizdeki uluslararası film festivallerinin ulusal yarışma bölümlerinde para ödülü alan kişi ve şirketlere yapılacak ödemelerin KDV’ye tabi olup olmadığına dair bir soru yöneltti.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun hükümlerine göre,

Uluslararası film festivallerinin ulusal yarışma bölümünde verilen para ödülleri herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden KDV’ye tabi olmayacaktır.
Ancak, söz konusu yarışmalarda KDV mükellefleri tarafından ticaretini yaptıkları (bir başka anlatımla işletmelerinin aktifine kayıtlı veya envanterine dahil bulunan) taşınır ya da taşınmaz malların yarışmacılara ödül olarak verilmesi, Kanunun 3/a maddesine göre teslim olarak değerlendirilecek ve bedelin bilinememesi, bulunamaması ya da emsallerine göre düşük olması halinde aynı Kanunun 27 nci maddesine göre belirlenecek emsal bedeli üzerinden KDV’ye tabi tutulacaktır.

Konuyu bilgilerinize sunarız.