Film
Yapımcısının
Hakları

Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 80. maddesine göre; filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları, eser sahibinden ve icracı sanatçıdan mali hakları kullanma yetkisini devraldıktan sonra yapmış olduğu tespitin, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi, telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılması veya sunulması ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak haklarına münhasıran sahiptir. 

Film yapımcısı eser sahibi ve icracı sanatçıdan mali hakları kullanma yetkisini devraldıktan sonra yapmış olduğu tespit üzerinde kanunla düzenlendiği üzere münhasır hak sahibi olup, hakları ilk tespitin yapıldığı tarihten başlamak üzere 70 yıl devam eder.

Film yapımcısı bağlantılı hak sahibi olarak ilk tespitini gerçekleştirdiği filmle ilgili tecavüzün meni, tecavüzün refi ve tazminat davası açma haklarına sahip olduğu gibi, yapımın izinsiz/korsan kullanımları ile ilgili hukuki ve cezai her türlü yola başvurma hakkına sahiptir.

Öte yandan, FSEK’de 4630 sayılı yasa ile yapılan değişiklik öncesi tüm yapımlarda yapımcı yapımın eser sahibi olarak kabul edilmiş, 4630 sayılı FSEK’in Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanunla yapılan değişikliklerden birisi olan FSEK Ek Madde 2 ile de, 1995 öncesi döneme ait tüm yapımlar bakımından yapımcının eser sahibi statüsü korunmuş ve sinema eserinin sahipliği bakımından ikili bir durum ortaya çıkmıştır. Buna göre 1995 öncesi yapımlar bakımından yapımcıların eser sahibi statüsü korunmuş, 1995 sonrası yapımına başlanılan yapımlar bakımından ise, ‘yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı, eserin birlikte sahibi’ olarak kabul edilmiştir.