YÖNETMELİKLER

Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelik Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik

KANUNLAR

Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun

ULUSLARARASI
SÖZLEŞMELER