duyurular

Se-Yap 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Se-Yap Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği 7. Olağan Genel Kurul toplantısı tarih ve gündemi şu şekildedir.

İlk toplantı, 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 14.00 Ergenekon Cad. Ahmet Bey Plaza No:10 Kat:6 Harbiye İstanbul. Tüzük gereği ilk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamamaktadır.

İkinci toplantı, 27 Mart 2019 Çarşamba günü saat 14.00 Ramada Plaza Otel Halaskargazi Cad. No:63 Club AB Salonu Harbiye İstanbul adresinde yönetim, denetleme ve haysiyet kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olmamak koşuluyla yeter sayısının sağlanması gerçekleşecektir.

Gündem 

 1. Açılış
 2. Genel Kurul Başkanlık Divan Seçimi
 3. Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi
 4. Birlik faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu, gelir – gider tabloları sunulması ve müzakeresi
 5. Mevcut Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun İbrası
 6. Üye aidat bedelinin görüşülmesi, yeniden belirlenmesi
 7. Birliğin 2019 ve 2020 dönemi bütçelerinin görüşülerek onaylanması
 8. Disiplin Yönergesinin görüşülerek onaylanması
 9. Dağıtım Dokümantasyon Yönergesinin görüşülerek onaylanması
 10. Yönetim Kuruluna, mecralar ile pazarlık, uzlaşma ve yıllık tarife yapma konularında yetki verilmesinin görüşülmesi
 11. Yeni Dönem Yönetim, Denetleme, Haysiyet ve Teknik Bilim Kurullarının seçimi
 12. Dilek ve Öneriler
 13. Kapanış

 

duyurular
,

2019-1 Sayılı Sinema Destekleme Kurulu Kararı Açıklandı

2019-1 Sayılı Sinema Destekleme Kurulu Kararı açıklandı.

Sinema Destekleme Kurulunca,

11 Animasyon Film Yapım Projesinin 270.000.- TL

57 Belgesel Yapım Projesinin 4.284.000.- TL

51 Kısa Film Yapım Projesinin 737.000.- TL

22 Senaryo ve Diyalog Yazım Projesinin 235.000.- TL olmak üzere toplam 141 projenin 5.526.000.- TL ile desteklenmesi uygun görülmüştür.

Desteklenen Animasyon Film Yapım Projeleri

Desteklenen Belgesel Film Yapım Projeleri

Desteklenen Kısa Film Yapım Projeleri

Desteklenen Senaryo ve Diyalog Yazım Projeleri   

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Animasyon Film Yapım Projeleri

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Belgesel Film Yapım Projeleri

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Kısa Film Yapım Projeleri 

Desteklenmesi Uygun Bulunmayan Senaryo ve Diyalog Yazım Projeleri 

Ertelenen Proje Geliştirme Projeleri  

 

 

 

 

duyurular

Antalya Film Festivali İle İlgili Sektörel Açıklama

ULUSAL YARIŞMALAR GERİ DÖNENE KADAR

ANTALYA FİLM FESTİVALİ’NE KATILMIYORUZ

Elli yılı aşkın bir süredir ülkemizin en önemli festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ulusal yarışma bölümleri Başkan Menderes Türel tarafından geçtiğimiz yıl kaldırılmıştır.Tüm sinema sektörünün festivale katılmama kararı almasıyla Antalya tarihindeki en silik festivalini yaşamıştır.

Antalya Film Festivali’ne ulusal ve yerli kimliğini yeniden kazandırmak için yaptığımız girişimler bu yıl da karşılık bulmamıştır.

Türkiye sinema sektörünü oluşturan kurum ve kuruluşlar olarak her ne gerekçeyle yapılırsa yapılsın kısa, belgesel, uzun metraj ulusal film yarışmaları kaldırılmış bir Antalya Film Festivali’ne razı olmayacağımızı ve hiçbir etkinliğine katılmayacağımızı yeniden duyuruyoruz.

Tüm sinema emekçilerini, sanatçılarını, yerli ve yabancı kamuoyunu festivale ve etkinliklerine katılmamaya davet ediyoruz.

ASİTEM Anadolu Sinema ve TelevizyonEseri Sahipleri Meslek Birliği

BİROY SinemaOyuncuları Meslek Birliği

BSB Belgesel Sinemacılar Birliği

ÇASOD Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (FIA üyesi)

FİLM-SAN Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı

FİLM-YÖN Film Yönetmenleri Derneği

FİYAB Film Yapımcıları Meslek Birliği (FIAPF üyesi)

FİYAP Film Yapımcıları Derneği

GYD Görüntü Yönetmenleri Derneği

KISA FİLMCİLER DERNEĞİ

OYUNCULAR SENDİKASI Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası(FIA üyesi)

SENARİSTBİR Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği

SETEM Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği

SE-YAP Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (FIAPF ÜYESİ)

SİNEBİR Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği

SİNEMA TV SENDİKASISinema, Reklam, Dizi ve TV Programı Çalışanları Sendikası

SİNE-SEN Sinema Emekçileri Sendikası

SİYAD Sinema Yazarları Derneği

SODER Sinema Oyuncuları Derneği

SYD Sanat Yönetmenleri Derneği

TÜRSAV Türk Sinema Vakfı