FİLM YAPIMCISININ HAKLARI

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 80. maddesine göre; filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları, eser sahibinden ve icracı sanatçıdan mali hakları kullanma yetkisini devraldıktan sonra yapmış olduğu tespitin; doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi, telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılması veya sunulması ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak haklarına münhasıran sahiptir. Film yapımcısının hakları, ilk tespitin yapıldığı tarihten başlamak üzere 70 yıl süre ile devam eder.  

FSEK’de 4630 sayılı yasa ile yapılan değişiklik öncesi tüm yapımlarda yapımcı yapımın eser sahibi olarak kabul edilmiş, 4630 sayılı FSEK’in Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanunla yapılan değişikliklerden birisi olan FSEK Ek Madde 2 ile de, 1995 öncesi döneme ait tüm yapımlar bakımından yapımcının eser sahibi statüsü korunmuştur. Bu kapsamda sinema eserinin sahipliği bakımından, 1995 öncesi yapımlar bakımından yapımcıların eser sahibi statüsü korunmuş olup 1995 sonrası yapımına başlanılan yapımlar bakımından ise, ‘yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı, eserin birlikte sahibi’ olarak kabul edilmiştir. 

Film yapımcısı bağlantılı hak sahibi olarak ilk tespitini gerçekleştirdiği filmle ilgili tecavüzün meni, tecavüzün refi ve tazminat davası açma haklarına sahip olduğu gibi, yapımın izinsiz/korsan kullanımları ile ilgili hukuki ve cezai her türlü yola başvurma hakkına sahiptir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 80. maddesine göre; Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları, eser sahibinden ve icracı sanatçıdan mali hakları kullanma yetkisini devraldıktan sonra yapmış olduğu tespitin, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi, telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılması veya sunulması ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak haklarına münhasıran sahiptir. Film yapımcısının hakları, ilk tespitin yapıldığı tarihten başlamak üzere 70 yıl süre devam eder.

Film yapımcısı eser sahibi ve icracı sanatçıdan mali hakları kullanma yetkisini devraldıktan sonra yapmış olduğu tespit üzerinde kanunla düzenlendiği üzere münhasır hak sahibi olup, film yapımcısının hakları eser sahibinin hakları ile bağlantılı haklar başlığı altında düzenlenmiştir.

Film yapımcısı bağlantılı hak sahibi olarak ilk tespitini gerçekleştirdiği filmle ilgili tecavüzün meni, tecavüzün refi ve tazminat davası açma haklarına sahip olduğu gibi, yapımın izinsiz/korsan kullanımları ile ilgili hukuki ve cezai her türlü yola başvurma hakkına sahiptir.  

Öte yandan, FSEK’de 4630 sayılı yasa ile yapılan değişiklik öncesi tüm yapımlarda yapımcı yapımın eser sahibi olarak kabul edilmiş, 4630 sayılı FSEK’in Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanunla yapılan değişikliklerden birisi olan FSEK Ek Madde 2 ile de, 1995 öncesi döneme ait tüm yapımlar bakımından yapımcının eser sahibi statüsü korunmuştur. İlgili düzenleme şu şekildedir; ‘Bu Kanunun sinema eseri sahipliği ile ilgili hükümleri, 4110 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 12/6/1995 tarihinden sonra yapımına başlanan sinema eserlerine uygulanır.’ Dolayısıyla sinema eserinin sahipliği bakımından ikili bir durum ortaya çıkmış, 1995 öncesi yapımlar bakımından yapımcıların eser sahibi statüsü korunmuş, 1995 sonrası yapımına başlanılan yapımlar bakımından ise, ‘yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı, eserin birlikte sahibi’ olarak kabul edilmiştir. 

SE-YAP
Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği
Film Producers' Association of Turkey

A: Kuloğlu Mah Turnacıbaşı Cad Sevim Apt 
No: 3/6 Beyoğlu İstanbul
T: +90 212 2463322
M: seyap@se-yap.org.tr

 E-BÜLTEN

ABONE OL
Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.