SEYAP HAKKINDA

SE-YAP (Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği), filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının ortak çıkarlarını korumak,  kollamak, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunuyla tanınmış hakların idaresini ve takibini yürütmek, alınacak tazminat ve telif ücretlerinin tahsiliyle hak sahiplerine dağıtımını sağlamak amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. SE-YAP, yapımcılık mesleğinin kamuoyu tarafından tanınması ve gelişmesi hedefi doğrultusunda faaliyetlerde bulunmaktadır.

SE-YAP (Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği) AGICOA ve FIAPF üyesidir.

Yapımcı Kimdir?

Sinema, sosyal ve kültürel yaşama doğrudan etkisi, istihdam ve ekonomik faaliyet yaratması, yaratıcılığı teşvik etmesi ve ülke tanıtımına katkı yapması gibi özellikleriyle kültürel endüstriler arasında başta gelmektedir. Endüstriyel faaliyet alanı olarak sinemanın temel unsuru “Yapımcı”‘dır.

Yapımcı, fikir ve hikayeler geliştirerek film projeleri oluşturur, yapım için gerekli finansman kaynaklarını biraraya getirir, yazar, yönetmen ve oyuncularla sözleşmeler yapar, filmin çekimini organize eder ve çekimde görev yapacak teknik ve artistik ekibi biraraya getirir, filmin dağıtımıyla ilgili faaliyetleri planlar.

Diğer bir deyişle yapımcı proje geliştirme, finansman, hazırlık, çekim post prodüksiyon ve pazarlama evrelerinden oluşan tüm film yapım sürecinde aktif rol oynar.

Yapımcı, film üretim sürecindeki temel finansal riski üstlenen kişidir. Film bütçesini finanse edebilmek için dağıtımcılar, fonlar, yatırımcılar, sponsorlar gibi kaynak sağlayıcılarını biraraya getirir. Böylelikle film üretiminde görev alan kişilerle finansman sağlayıcılar arasında yasal ve güvenli bir çalışma zemininin oluşmasını sağlar.