GÖRÜŞLER

RAPORLAR

Türkiye Sİnemasında Telİf Hakları Panelİ Raporu Telif Hakları Alanında Meslek BİRLİKLERİ 
Yönetmelİğİ Taslağı Hakkında Görüş
Sanal Kopya Bedelİ (VPF) Raporu 5846 sayılı FSEK DeğİŞİKLİK Tasarısı Üzerİne Görüş 
Sİnema Fİlmlerİnİn Desteklenmesİ Hakkındakİ 
Yönetmelİk Hukukİ Değerlendİrmesİ
Sİnema Fİlmlerİnİn Desteklenmesİ Hakkındakİ 
Yönetmelİk ÜZERİNE GÖRÜŞ

SE-YAP
Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği
Film Producers' Association of Turkey

A: Kuloğlu Mah Turnacıbaşı Cad Sevim Apt 
No: 3/6 Beyoğlu İstanbul
T: +90 212 2463322
M: seyap@se-yap.org.tr

 E-BÜLTEN

ABONE OL
Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.